Onze schooluren:
Voormiddag: 8u30 - 12u05
Namiddag: 13u25 - 15u20

Wil u graag onze school eens bezoeken? Maak dan een afspraak met de directeur of kom langs op één van onze kennismakingsmomenten. 

Wenst u meer informatie over het verloop van de inschrijvingen? U vindt deze hier.

Onderstaand kan u alvast enkele documenten vinden die u meer informatie geven bij de werking van onze school. Indien u deze liever op papier even doorneemt, kan u die steeds aanvragen op ons secretariaat.

Schoolreglement 2023-2024
  Bijlage 1: Engagementsverklaring Katholiek Onderwijs
  Bijlage 2: Privacy verklaring ouders
  Bijlage 3: Toestemming publiceren foto en geluidsopnamen

Infobrochure 2023 - 2024

Groeibrochure 2023 - 2024

Schoolkalender 2023 - 2024

Overzicht verlofdagen 2023 - 2024

Verjaardagen vieren op onze school 2023 - 2024

We werken samen met het VCLB. Meer info vindt u in deze folder: 2023 - 2024