~ Alle mensen glimlachen in dezelfde taal ~

Wat is voor ons 'open communicatie'?
Communicatie is op een transparante en veilige manier informatie delen waarbij ruimte is voor feedback & discussie.
Open communicatie is voor ons:
- nuttige informatie (tijdig) meedelen aan belanghebbenden
- gericht op samenwerking
- feedback mogen en durven geven
- op een respectvolle en eerlijke manier communiceren
- eigen mening geven
- de ander in zijn waarde laten

Waarom zetten we in op open communicatie?

Open & eerlijk communiceren met elkaar, omringd door veilige nestwarmte, zorgt voor meer gelukkige kinderen.

Hoe doen we dat?

Op dinsdag 18 april 2023 om 19:30 hielden we ons eerste 'Forum XXL'.
D.w.z. dat iedereen uit de buurt, (groot)ouders, sympathisanten, oudcollega's,...welkom is om onze vernieuwde warme visie mee te beluisteren, standpunten in te nemen & uiteindelijk te bestendigen.
Er volgt jaarlijks 2x 'Forum XXL' waar iedereen welkom is.

Wat zijn voorbeelden van open communicatie?

 • structurele oudercontacten maar ook overleg van zodra het nodig is (voor ouders of voor school)
 • ouders/externen kunnen op elk moment zélf een overleg aanvragen
 • we blijven in verbinding gaan met élk gezin, ook als het eens minder goed gaat
 • het onthaal aan onze schoolingang is open & toegankelijk. Daar kan je tijdens de schooluren terecht voor al jouw vragen.
 • elke nestleerkracht heeft een e-mailadres, we antwoorden binnen de 48u op je vragen (uitgez. weekend/vakanties)
 • Forum XXL organiseren we 2x/jaar waarop we onze visie voorleggen aan iedereen die onze school genegen is
 • 2x/jaar houden we een ouderbevraging waarna we aan de slag gaan met advies & feedback (onder constructie)
 • kindcontacten organiseren zit in onze genen, zo weten we wat leeft bij onze leerlingen & kunnen we bijsturen waar nodig
 • voor bevragingen door externen (vb. onderzoek van UGent/Hogeschool) vragen we vooraf toestemming aan ouders

  De waarde 'open communicatie' & de bijhorende tekst werd op het 'Forum XXL' van 23 april 2024 goedgekeurd.