~ Alle mensen glimlachen in dezelfde taal ~

Wat is voor ons 'open communicatie'? (onder constructie)

Waarom zetten we in op open communicatie?

Open & eerlijk communiceren met elkaar, omringd door veilige nestwarmte, zorgt voor meer gelukkige kinderen.

Hoe doen we dat?

Op dinsdag 18 april 2023 om 19:30 hielden we ons eerste 'Forum XXL'.
D.w.z. dat iedereen uit de buurt, (groot)ouders, sympathisanten, oudcollega's,...welkom is om onze vernieuwde warme visie mee te beluisteren, standpunten in te nemen & uiteindelijk te bestendigen.
Er volgt jaarlijks 2x 'Forum XXL' waar iedereen welkom is.
Noteer alvast: 21 november 2023 & 23 april 2024, telkens om 19u30.

Wat zijn voorbeelden van open communicatie?

  • structurele oudercontacten maar ook overleg van zodra het nodig is (voor ouders of voor school)
  • ouders/externen kunnen op elk moment zélf een overleg aanvragen
  • we blijven in verbinding gaan met élk gezin, ook als het eens minder goed gaat
  • het onthaal aan onze schoolingang is open & toegankelijk. Daar kan je tijdens de schooluren terecht voor al jouw vragen.
  • elke nestleerkracht heeft een e-mailadres, we antwoorden binnen de 48u op je vragen (uitgez. weekend/vakanties)
  • Forum XXL organiseren we 2x/jaar waarop we onze visie voorleggen aan iedereen die onze school genegen is
  • 2x/jaar houden we een ouderbevraging waarna we aan de slag gaan met advies & feedback (onder constructie)
  • kindcontacten organiseren zit in onze genen, zo weten we wat leeft bij onze leerlingen & kunnen we bijsturen waar nodig
  • voor bevragingen door externen (vb. onderzoek van UGent/Hogeschool) vragen we vooraf toestemming aan ouders