~ Bouw geen muren maar open deuren ~

Wat is voor ons 'veiligheid'?
Onze school is veilig als er over de fysieke, psychische en sociale veiligheid van leerlingen wordt gewaakt. Dit geldt ook voor personeelsleden, ouders, vrijwilligers en externen. Veiligheid is het beperken van risico's en gevaarlijke situaties. 

Waarom zetten we in op 'veiligheid'?
In een veilig school-, nest- & leefklimaat ontwikkelen we samen veerkracht.

Hoe doen we dat?

Enerzijds zetten we in op fysieke veiligheid

  • sensibiliseren van ouders om mee in te staan voor een verkeersveilige & rookvrije schoolomgeving
  • onze school werkt met toegangscontrole: bezoekers zijn welkom maar kunnen niet zonder toestemming in onze school binnenkomen.
  • ieder teamlid is mee verantwoordelijk om onveilige situaties te melden.
  • preventie dragen we hoog in het vaandel: de directeur en de preventieadviseur volgen de veiligheid mee op en beslissen welke (dringende) actie er nodig is. Ook ouders kunnen op dit niveau meldingen doen en meedenken met onze school.
  • jaarlijks zijn er professionele controles van o.a. de sporttoestellen.
    Ook andere keuringen worden opgevolgd door de interne & externe preventiedienst.

Anderzijds staat emotionele veiligheid voorop:

  • onze tuin vol gevoelens past binnen deze warme waarde 'emotionele veiligheid'

    De naam van het project Internest 'Tuin vol gevoelens' staat symbool voor het 'samen bouwen aan een tuin vol gevoelens op de basisschool'. Met dit project wordt een 'nest' gecreëerd waarin de kernwoorden geborgenheid en verbondenheid centraal staan. Door middel van gevoelsplekken op de speelplaats geven we elk kind de kans om zijn of haar gevoelens op een goede manier te uiten.

In 2020 konden we dankzij de steun van het Rode Neuzenfonds en de Koning Boudewijnstichting onze gevoelsplekken updaten. De leerlingen stellen ze hieronder voor in filmpjes. (De oude filmpjes kan je hier vinden)

De waarde 'Veiligheid' werd op het 'Forum XXL' van 14 november 2023 besproken & goedgekeurd.