Wat moet je weten om onze school te begrijpen?


Onze school bestaat uit 5 teams (= NESTgroepen):  2 teams in de kleuterschool & 3 teams in de lagere school.
Elk team/graad  is één NESTgroep en bestaat uit een groep kinderen van dezelfde leeftijd & een vast leerkrachtenteam.
Kinderen volgen les in de grote 'unit' & in de nestklassen, in de  lagere school aangevuld met een stille (prikkelarme) werkruimte, instructie-  of crealokaal of cocoonklas.

Samen met meerdere collega's zijn teamleden verantwoordelijk voor een groep kinderen van zelfde leeftijd/ontwikkelniveau.
vb. in de nestklas starten alle 2,5-jarigen. Nadien groeien ze door op basis van ontwikkeling, naar het volgende nest.

--> Onze kleuterschool 'St-Janneke':  bestaat uit 2 NESTgroepen met elk 2 nestklassen. 
--> Onze 
lagere school 'St-Jozef'       :  bestaat uit 3 NESTgroepen met elk 3 nestklassen.

Elke nestgroep heeft meerdere vaste leerkrachten, zij zijn de rode draad doorheen het leef- & leerproces van hun kinderen. 
Eén van deze vaste leerkrachten is de coördinator die mee het overzicht bewaart over de leerstof, aanbod, uitstappen, nascholingen, budgetten,...
Elke leerling/ouder is verbonden aan een vaste nestleerkracht. Deze verzorgt alle communicatie & opvolging van de leerling. 
De nestleerkracht is het aanspreekpunt voor de ouders & externen.

De kleuterschool & lagere school worden ondersteund door het sport- & beleidsteam
​Het administratief  & logistieke team versterkt onze volledige school.

Sportteam: 
Meester Bart, meester Troy & meester Marek
Beleidsteam:
Juf Carmen (zoco) & juf Veerle (zoco/beleid), juf Jolijn (beleid), dir. Leen
Administratief & logistiek team: 
Juf Carla, juf Rakia, juf Annelore, juf Sonja, juf Kim & Luc

St-Janneke: kleuterschool
Team Jongste kleuters:
Juf Ilse, Juf Marijke, Juf An, juf Sonia, juf Evelyn (KV) & juf Averil (KV)
Team Oudste kleuters:
Juf Saar, juf Sonja, juf An, & juf Pascale

St-Jozef : lagere school
Team 1ste graad:   
juf Isabel, juf Hilde, juf Sylvie, juf Pascale
Team 2de graad: 
meester Dietmar, meester Bart, juf Inge, juf Scharona, juf Nathalie
Team 3de graad: 
juf Hilke, juf Lotte, juf Brenda, juf Katia