~ 1 + 1 = 3 ~

Wat is voor ons 'duurzaamheid'?
In een duurzame wereld zijn aarde, mens en economie met elkaar in evenwicht, zonder de aarde uit te putten.
We willen ervoor zorgen dat toekomstige generaties ook in hun behoeftes kunnen voorzien.

In kindertaal
We zetten ons in zodat mensen en dieren kunnen leven op een gezonde aarde, nu en in de toekomst.
We willen zorgen dat er genoeg is voor iedereen, nu en later. 

Waarom zetten we in op duurzaamheid?
What I stand for is what I stand on (-> Earth)

Hoe doen we dat?

 • het leerlingenpanel draagt de duurzaamheidsgedachte uit op onze school, 3 leerkrachten zijn hun coach i.s.m. Djapo vzw
 • we zetten op schoolniveau sterk in op de 17 SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties
 • dit lied verbindt onze doelen & zingen we samen op 1 maart 2023: #LikeMe | Laat ons een bloem

Wat zijn voorbeelden van duurzaamheidsacties?

 • koekjes & fruit komen mee naar school in een doosje, we weren wegwerpplastic uit de boterhamdoos & boekentas
 • onze weggeefkast (aan de ingang, voor iedereen toegankelijk tijdens de lesuren) zorgt ervoor dat kledij nog een rondje mee kan
  -> iedereen kan hier kledij schenken of halen
 • verplaatsingen proberen we zoveel mogelijk met de fiets te doen
 • ons team beschikt over 2 elektrische fietsen om verplaatsingen van thuis/school/winkel mee te doen
 • we sorteren fruitafval, restafval & pmd -> we zetten in op workshops rond dit thema
 • tweedehands kan vaak ook: als we iets nodig hebben doen we oproepen bij ouders, sympathisanten of bedrijven
 • het hout van onze 3 gerooide lindebomen wordt verwerkt tot materiaal voor in de klassen, we plantten 90 nieuwe bomen aan
 • aankopen op school doen we vanuit de 'duurzaamheidsgedachte', soms kost iets meer & kopen we daardoor minder aan, vb. de picknickbanken bestaan uit gerecycleerd materiaal
 • we organiseren 1x/ jaar een grote SDG-dag op school, alle kinderen werken, spelen & leren rond de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De waarde 'Duurzaamheid' werd op het 'Forum XXL' van 14 november 2023 besproken en goedgekeurd.