~ Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan ~

Wat is voor ons 'autonomie'?
Elke leerling* krijgt gedeeld eigenaarschap over het eigen leren & ontwikkelen.
Een zelfsturende leerling* is respectvol kritisch voor zichzelf & anderen.
De autonome leerling* voelt zich verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, uitgevoerde acties.
De pedagogische professional is de coach die de lerende: tijd, ruimte & richting geeft.

*leerling/teamlid

Waarom zetten we in op autonomie?
Kinderen autonomie geven, betekent dat we hen vertrouwen dat ze in een veilige verbinding, voor zichzelf & anderen,
de juiste beslissingen kunnen nemen. Hierbij houden we rekening met de leeftijd & de groei van elk kind.

Autonomie zorgt op lange termijn voor zelfredzame & keuzebewuste kinderen die leerplezier ervaren.

Hoe doen we dat?
Kinderen nemen hun leer- & ontwikkeltraject mee in handen, volgens hun eigen mogelijkheden & talenten.
De nestleerkrachten zijn hun coach in het traject, de nestleerkracht doet er toe & begeleidt elk kind op hun weg.
De leerkracht heeft altijd de regie van het leerproces in handen & waakt over de te bereiken doelen.
Van ouders verwachten we dat ze hun kind(eren) aanmoedigen & vertrouwen op de expertise van ons team.

Wat zijn voorbeelden van autonomie?

  • spelen in hoeken a.d.h.v. een keuzebord in de kleuterschool
  • hoeken- & contractwerk in de lagere school
  • hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze zelf instaan voor hun planning van de dag & van de week. De regie & instructie blijft in handen van de nestleerkracht maar kinderen krijgen wel meer vrijheid om te kiezen waar & wanneer ze een taak maken. Uiteraard binnen duidelijke afspraken qua tijd & ruimte. Kinderen die deze vrijheid (nog) niet aankunnen worden begeleid in deze weg naar meer zelfstandigheid.

De waarde 'autonomie' werd op het 'Forum XXL' van 18 april 2023 goedgekeurd.