~ Iedereen is een ster en schittert op zijn eigen manier ~ 

Wat is voor ons 'talent'?
Talent is de natuurlijke aanleg om iets heel goed te kunnen.
We zetten in op het onderzoeken van talenten om leerlingen bewust te laten worden van hun kunnen.
We stimuleren het ontwikkelen & het benutten van talenten & kwaliteiten.

Waarom zetten we in op 'talent'? 
Als onze leerlingen eigen talenten hebben ontdekt, zijn ze zich bewuster van hun sterktes. 
Hierdoor voelen onze leerlingen zich veerkrachtiger, sterker en krijgen ze meer zelfvertrouwen en energie.  
Als je je talenten kent, kan je bewust gerichte keuzes maken voor jezelf.

Hoe doen we dat? (onder constructie) 

Wat zijn voorbeelden van talentacties?

Kinderen worden aangemoedigd & uitgedaagd talenten te ontdekken & in te zetten.
(Groot)ouders zijn welkom om hun kwaliteiten in te zetten: lees-, spelletjes-, en schaakouders zijn welkom.
Met meerdere leerkrachten staan we voor de klas waardoor elkeen eigen talenten kan inzetten. Wie muzikaal is zal instaan voor de muzikale momenten in de nestgroep. Een juf met groene vingers zal samen met de kinderen de 'groene zorg' opnemen.
Leerkrachten met een passie voor boeken ondersteunen mee de voorleesactiviteiten op school.

De waarde 'Talent' werd op het 'Forum XXL' van 18 april 2023 goedgekeurd.