Aanmelden voor schooljaar 2024 - 2025

De aanmeldperiode is voorbij. Iedereen kan zich vanaf 23 mei aanmelden voor een inschrijving in onze school.
De enige voorwaarde om te kunnen inschrijven is dat er nog vrije plaatsen zijn voor het geboortejaar of leerjaar.
Is er geen plaats meer, dan kan u zich toch aanmelden en krijgt u een weigeringsdocument.
D.w.z. dat uw kind op de wachtlijst terecht komt en mogelijks later wel een plaatsje krijgt.

Vrije plaatsen voor het schooljaar 2024-2025: op 20 juni 2024

 

Totale capaciteit

Vrije plaatsen

Geboortejaar 2022

 30

 5

Geboortejaar 2021

 30

 0

Geboortejaar 2020

 30

 1

Geboortejaar 2019

 30

 6

Eerste leerjaar

 35

 12

Tweede leerjaar

 35

 10

Derde leerjaar

 35

 3

Vierde leerjaar

 35

 5

Vijfde leerjaar

 35

 0

Zesde leerjaar

 35

 1