HomeTalent@(s)coolSchool voor de Toekomst

School voor de toekomst

Op 15 maart 2013 verscheen de aankondiging van de pre-commerciële aanbesteding voor de realisatie van "Een School voor de Toekomst, op zoek naar een leeromgeving voor competentieontwikkelend onderwijs" in het Bulletin der Aanbestedingen en op 19 maart 2013 verscheen eenzelfde aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Er worden drie informatievergaderingen georganiseerd (één per perceel)

op 16 april 2013 om 10.30 uur: informatievergadering Perceel 1: Ontwikkeling van modulair meubilair geschikt voor competentieontwikkelend onderwijs Sint-Jozef Sint-Janneke, Abdijstraat 33 te 9900 Eeklo
op 16 april 2013 om 14.00 uur: informatievergadering Perceel 3: Een mobiele filmset inzetbaar bij competentieontwikkelend onderwijs CVO KISP, Holstraat 62 te 9030 Gent (Mariakerke),
op 18 april 2013 om 14.00 uur informatievergadering Perceel 2: Ontwikkeling van een elektronische leeromgeving ingebed in een totaalconcept voor competentieontwikkelend onderwijs, KA Geel, Technische Schoolstraat 15 te 2440 Geel
waarvoor u zich voorafgaandelijk dient aan te melden ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. )

Vragen moeten op voorhand schriftelijk doorgegeven worden via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. tegen uiterlijk 8 april 2013.

Uiterlijke indiening offertes voor de pre-commerciële fase : 17 mei 2013 tot 14.30u

Meer informatie op http://www.innovatiefaanbesteden.be/project/een_school_voor_de_toekomst

 

Wat deden de leerkrachten op de pedagogische studiedag van 12 november 2012 ?

Afgelopen maandag hadden alle leerlingen van onze school een dagje vrij. De juffen en meesters werden echter wel op school verwacht. Misschien kwam je ze in de voormiddag wel tegen, met een Tablet-PC in de hand. Aan de hand van allerlei opdrachten leerden ze de iPad kennen, en verkenden ze vele mogelijkheden van het toestel en de verschillende apps.

In de namiddag gingen we dan in discussie over onderstaande stellingen:

  • Elke leerlingen heeft een eigen tablet nodig.
  • Kinderen moeten nog voldoende kunnen experimenteren en ontdekken. Een tablet biedt amper meerwaarde.
  • De tablet is een hulpmiddel, geen gadget of doel
  • In de kleuterklas is een tablet enkel interessant voor de leerkracht.
  • Door het gebruik van tablets moet ik mijn klas herinrichten.
  • Tablets stimuleren sociale vaardigheden.

Dit leverde heel wat interessante meningen op, waardoor we onze visie op het gebruik van deze nieuwe technologie konden ontwikkelen. We hopen in de toekomst Tablets ook een plaats te kunnen geven binnen het klasgebeuren. De juffen en meesters zijn er alvast klaar voor.

De studiedag kwam mede tot stand dankzij Universiteit Gent (Jo Tondeur), Arteveldehogeschool (Kirsten Devlieger & Hilde Van Houte) die samen kenniscentrum 'Create' vormen. Het kenniscentrum begeleidt onze school binnen het project "School voor de Toekomst". Deze studiedag kaderde eveneens binnen het project.
Vanaf woensdag 20 november 2012 duiken de eerste tablets op de de klassen. We zullen na 2 weken onze bevindingen en die van de kinderen bespreken. Nadien nemen we een besluit om al dan niet tablets in te zetten vanaf 2013 . . . spannend hé !

mei 2012

In het kader van het project "school voor de toekomst", waar u eerder al meer over kon lezen trokken we met een aantal teamleden naar Brussel om daar het "Future Classroom Lab" van European Schoolnet te bezoeken. We deden er heel wat ideeën op, die je op dit filmpje en onderstaande foto's mee kan bekijken.

Op onze site kan u vanaf nu alle nieuwtjes in verband met ons project op de voet volgen.

Bezoek Future Classroom Lab

 

 januari 2012

School voor de toekomst.

school-voor-de-toekomst-logo-sint-jozef

Een nieuw logo voor onze school. Een woordje uitleg.

 " Begin november 2011 lanceerden het departement Onderwijs en Vorming en AGIOn een oproep voor kandidaat-scholen die als pilootproject willen deelnemen aan het IWT project ‘Een school voor de toekomst’. 

De 35 ontvankelijke kandidaten konden op 21/12 hun project mondeling toelichten voor een jury. De jury ontving 6 CVO’s, 10 basisscholen en 19 secundaire scholen. Voor elk bovenvermeld onderwijsniveau selecteerde de jury 1 school. 

De scholen die geselecteerd werden zijn:

  • De Basisschool Sint-Jozef en Sint-Janneke uit Eeklo = een multimediaal kastensysteem om competentieontwikkelend onderwijs te faciliteren.
  • Het CVO Kisp uit Mariakerke = ontwikkeling van een mobiele filmklas ter bevordering van de multimediale geletterdheid in de leeromgeving
  • Het Koninklijk Atheneum Geel= het Economisch Leercentrum+ waar leerlingen ASO, TSO en BSO een leertraject op maat kunnen volgen voor het vakgebied Economie.


De jury had bij de selectie veel aandacht voor de inhoudelijke kwaliteit en de meerwaarde van deze projecten, de visie, doelstellingen en strategie. Ook het vernieuwingspotentieel dat deze projecten biedt in ICT- of fysieke infrastructuurcontext werd onder de loep genomen. De jury besteedde veel belang aan de specifieke aandacht voor het competentieontwikkelend onderwijs en voor Learnerbased learning. Belangrijk was zeker het aspect overdraagbaarheid, zeg maar het multiplicatoreffect. Er werd ook nagegaan of deze projectvoorstellen voldoende effect zouden hebben tot de uitgroei van een stimulerende leeromgeving en de brede school.

De geselecteerde scholen werken nu samen met een kenniscentrum verder aan de invulling en uitwerking van hun gedetailleerd dossier. De informatie uit het gedetailleerd dossier zal de basis vormen voor de opmaak van het bestek dat eind maart 2012 gepubliceerd zal worden.

Alle verdere stappen van de geselecteerde pilootscholen binnen het project kan je op deze website (klik) volgen."

Ontwerp logo met dank aan Joris De Neve